АСЯ ИВАНОВА

ПРЕДПРИЕМАЧ, ЕКСПЕРТ В УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛ,
ВИСОКОРЕЗУЛТАТЕН КОРПОРАТИВЕН ОБУЧИТЕЛ, СЪЗДАТЕЛКА НА ПРОГРАМАТА “МАГИЯТА НА БАЛАНСА“ И ПАРТНЬОР В УНИВЕРСИТЕТ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО